Kara Ağalar ve Kara Ağalar Taşlığı

Kara Ağalar Taşlığı Adını, başlıca görevi Harem’in kapılarında nöbet tutmak, girişçıkışları kontrol etmek ve dışarıdan içeriye kimseyi sokmamak olan Kara Ağalar’dan alan Taşlık’ın çevresinde; Hazinedar Dairesi, Musahipler Dairesi, Enderun Avlusu’ndaki koğuşlar gibi bir eğitim yeri niteliği taşıyan Kara Ağalar Koğuşu ve Şehzadeler Mektebi yer alır. Padişahın, taşlığın ortasında boydan boya uzanan podima taşlı yoldan at üzerinde geçtiği bilinmektedir.

Harem Ağaları ve Kara Ağalar Saraylarda kadınlara ait olan kısımların hadımlar tarafından korunması, kökeni Asurlulara dayanan çok eski bir Mezopotamya geleneğidir ve Çin’den Roma İmparatorluğu saraylarına kadar pek çok sarayda benimsenmiştir. Bu geleneğe Osmanlı padişahlarının hareminde de uyulmuştur. Cariyeleri koruma görevi 16. yüzyıl sonlarına doğru tamamen hadım Kara Ağalara geçmiş ve Kara Ağalar, saltanatın sonuna kadar yetki ve nüfuzlarını arttırarak bu görevlerini icra etmişlerdir. İmparatorluğun Orta Afrika kesiminden gelen ve genellikle de Habeş eyaleti kökenli olan zenci çocukların arasından Kara Ağa olmak üzere seçilenler, Eski Saray ve Topkapı Sarayı Haremi’ne alınarak sıkı bir disiplinle yetiştirilirlerdi.