Kara Ağalar Mescidi

Şadırvanlı Sofa’dan çıktıktan sonra sol tarafta kalan Kara Ağalar Mescidi, 1665 yangınından sonra tekrar inşa edilmiştir. 17. yüzyıl çinileriyle kaplı duvarlarında çiçek motifleri ve Kur’an-ı Kerim’den sureler bulunur.