Dolaplı Kubbe / Harem Hâzinesi / Haremeyn Hâzinesi

Sultan III. Murad tarafından yaptırılmıitır. Duvarlarındaki dolaplarda Darüssaâde Ağası denetimindeki, Haremeyn’e ait vakfın evrakları ile her yıl Hicaz’a gönderilen paralar saklanır