Dış Hazine

Eski Hazine Dairesi (Dış Hazine) Kanuni Sultan Süleyman devrinde inşa edilen ve Kubbealtı’nın yanında bulunan sekiz kubbeli bina, İmparatorluğun resmî hazinesinin saklandığı yerdir. Bu hazinede küpler içinde saklanan altın ve gümüşün miktarı, İmparatorluğun son dönemlerinde pek çok iç hadisenin çıkmasına sebep olmuştur. Yeniçerilere üç ayda bir dağıtılan ulûfe (maaş), Haremeyn’e (Mekke ve Medine) Surre Alayları ile birlikte gönderilen para ve armağanların yanı sıra padişahların cülûs törenlerinde dağıtılan bahşişler hep bu hazineden karşılanırdı. Günümüzde Eski Hazine Dairesi’nde, silah koleksiyonu sergilenmektedir.